Fratrædelse af medarbejder i december, der har ferie med løn