Søgnehelligdage (SH) - udbetaling i december inden automatisk anvisning